ساخت دستگاهی برای بازیابی انرژی هدر رفته آسانسورها

مجموعه: اخبار تکنولوژی محققان دانشگاه صنعتی شریف با اجرای پروژه‌ای تحقیقاتی، دستگاهی برای بازیابی انرژی به هدر رفته در آسانسورها

Read more